<<

 
     
 
Organizator

 

Za wszystkie akcje odpowiadają kościoły lokalnie organizujące pobyt obozu lub Kościół Chrześcijański "Jezus Żyje". W skład obozów wchodzą chrześcijanie z różnych miast, kościołów i wyznań, którzy wybierają pobyt na obozie poprzez skorzystanie z wakacyjnej oferty dla różnych kościołów.

Misyjny Obóz Wędrowny działa już 25 lat.