• Celem naszego wydarzenia jest spędzenie z publicznością klika niezapomnianych chwil w rodzinnej, pogodnej atmosferze wakacji.
  • łącząc spotkanie z programem artystycznym
  • włączając w nie misyjny wymiar

    —————————————————-
  • Grupa obsługująca event jest wakacyjnym obozem zróżnicowanym wiekowo, który wybrał realizację naszych wydarzeń jako swoją formę urlopu. Ponieważ będziemy gośćmi z różnych miast i kościołów, cel z założenia będzie obiektywny i prosty;
     

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Ewangelia Jana 3:16