Za wszystkie akcje odpowiadają kościoły lokalnie organizujące pobyt obozu lub Kościół Chrześcijański „Jezus Żyje”. W skład obozów wchodzą chrześcijanie z różnych miast, kościołów i wyznań, którzy wybierają pobyt na obozie poprzez skorzystanie z wakacyjnej oferty dla różnych kościołów.

Misyjny Obóz Wędrowny działa już 25 lat.