Program Misyjnego Obozu Wędrownego:

  • Koncert nowoczesnej muzyki chrześcijańskiej (do 2.08 lokalni wykonawcy, następnie zespół Conversion)
  • motywacyjna przemowa
  • przedstawienie teatralne
  • świadectwa i koncert kończący.
  • Imprezie towarzyszą zabawy z dziećmi oraz
  • spotkanie z uzdrowieniem
  • namiot uzdrowienia

    W niektórych miastach wydarzeniem poprzedzającym będzie o godz. 17:00 lokalny pochód (mała wersja Marszu dla Jezusa) współtworzony z uczestnikami zapraszającego kościoła oraz przeprowadzenie misyjnych ankiet podczas indywidualnych rozmów w okolicach spotkania.